Food Processing & Preservation Safety Lab

 

Yunfei Li

Xiangjun Sun

Lihua Song

Deng Yun

Shuqiang Sun

Yan wu

Copyright © | Bor S. Luh Food Safety Research Center  of Shanghai Jiao Tong University 2015